Послови ДДД

Вршимо послове ДДД и то:

– ДЕРАТИЗАЦИЈА (уништавање глодара)

– ДЕЗИНСЕКЦИЈА (уништавање инсеката)

– ДЕЗИНФЕКЦИЈА (уништавање микроорганизама)

Вршимо услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције у пословним објектима,
кланицама, фармама, ресторанима, пекарама, млекарама, продавницама, итд

Све услуге се извршавају сходно законским прописима по HACCP стандарду.