Ветеринарска служба

– прати здравствено стање животиња, предлаже и предузима мере за
спречавање, откривање, сузбијање и искорењивање заразних болести
животиња и заразних болести које се са животиња могу пренети на људе;

– врши дијагностичка испитивања у циљу откривања заразних и других болести
животиња и спроводи имунопрофилактичке мере;

– лечи оболеле животиње;

– спроводи ветеринарско-санитарне мере репродукције животиња
(вештачко осемењавање, спречавање и сузбијање стерилитета,
повећање плодности, селекције и слично);

-организује и спроводи упознавање власника животиња са основним
знањима у области здравствене заштите животиња.

– преглед свињског меса на трихинелу