Проба чланка

– прати здравствено стање животиња, предлаже и предузима мере за спречавање, откривање, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња и заразних болести које се са животиња могу пренети на људе; – […]